Reference

„V roce 2005 jsem založil společnost, která se zabývala automobilovou dopravou. V této firmě jsem měl společníka, který se však v roce 2009 rozhodl, že z podnikání vystoupí. Pochopitelně jsem ho musel vyplatit, ale částka 5.000.000,- Kč (cena, kterou jsme si vzájemně odsouhlasili) byla příliš vysoká na to, abych ji mohl okamžitě vyplatit. Dohodli jsme se, že mu dám do zástavy svůj dům v Liberci a v roce 2019 tento dům prodám a společníka vyplatím z utržené částky.

Roku 2016 jsem se bohužel dostal do finančních problémů a dům v Liberci musel prodat. Jakmile se to můj bývalý společník dozvěděl, slíbenou částku 5 milionů po mně začal okamžitě vymáhat. Hrozilo mi trestní stíhání i to, že bych přišel o svůj další dům v Hodkovicích. Naštěstí pohledávku od bývalého společníka odkoupila Renta a začali se mnou jednat její zástupci. Dohodli jsme se na zaplacení částky 3.200.000,- ve splátkách, čili jsem ušetřil 1.800.000,- Kč (plus příslušenství).“

Pavel B., Hodkovice nad Mohelkou

 

„V roce 1992 jsem do zástavy poskytl svůj rodinný dům podnikateli z Lánova, který si na tuto zástavu půjčil od banky 3.000.000,-. Podnikatel ale bance půjčku nesplatil a ta se na mě jako na ručitele obrátila, abych dluh zaplatil já. Peníze na splacení jsem neměl, a tak banka přistoupila k prodeji mého domu formou dražby. Naštěstí pohledávku banky odkoupila Renta a po několika jednáních jsme se dohodli, že si můj syn vezme hypotéku ve výši 600.000,- a tato částka se Rentě postupně zaplatí. Nakonec jsem tedy místo 3 milionů musel splácet jen 600.000,-.“

Petr K., Dolní Branná

 

„Vlastnil jsem strojírenskou firmu s 20 zaměstnanci a nějakou dobu se nám dařilo. Pak ale přišla krize mezi lety 2008–2011 a dostal jsem se do závažných finančních problémů, které mě ohrožovaly po existenciální stránce. Zadlužil jsem se a hrozil mi i bankrot.

Obrátil jsem se tedy na společnost Renta, ta skoupila všechny mé dluhy a nabídla řešení na můj problém. Po zvážení vážnosti situace jsem na podmínky přistoupil a do půl roka od uzavření dohody s Rentou se mé problémy vyřešily. S manželkou jsme opět mohli v klidu usínat a pokračovat v běžném životě bez stresu.“

Ing. Petr K., Jablonec nad Nisou

 

„V 90. letech jsem podnikal a půjčil si od banky 4 miliony korun. Jako záruku jsem bance poskytl svůj rodinný dům. Po letech úspěšného podnikání jsem se ale dostal do finančních problémů, banka mi vypověděla úvěr a hrozilo, že přijdu o dům.

Pohledávku od banky ale odkoupila Renta a začala se mnou jednat o úhradě dluhu. Po několika schůzkách jsem se s Rentou dohodl, že si hypotéku na splacení vezme můj syn a zaplatí Rentě 2.000.000,- Kč. Na základě této dohody jsem ušetřil celý jeden milion a zachránil si střechu nad hlavou.“

Václav M., Jinolice, Jičín

 

„S podnikáním jsem začal v 90. letech a v té době jsem si od banky vypůjčil 1 milion korun. Do zástavy jsem za tuto půjčku poskytl svou chalupu. Nějaký čas se mi v podnikání dařilo, pak ale přišly finanční problémy a banka po mně začala dluh včetně příslušenství vymáhat. Nebyla ohrožena jen má chalupa, ale také byt v Praze, ve kterém jsem v té době bydlel, a dokonce i důchod (když jsem problém řešil, byl jsem už v důchodu).

Pohledávku od banky naštěstí odkoupila společnost Renta. Proběhlo několik jednání, na jejichž konci se rozhodlo o prodeji chalupy. Výtěžek z prodeje stačil Rentě ke splnění závazku a žádné další finanční plnění už po mně nechtěli. Zachránil jsem tak byt v Praze i důchod.“

Bohumil Š., Praha

 

„V devadesátých letech jsem se věnoval chovu koní a poskytoval služby v tomto odvětví. Na podnikatelskou činnost jsem si od banky půjčil 400.000,- a do zástavy dal rodinný dům známých.

Protože jsem se ale dostal do finančních potíží, přestal jsem být schopen bance splácet a ta po mně začala dluh vymáhat. Hrozilo, že moji známí přijdou o střechu nad hlavou. Pak pohledávku, která za mnou šla, odkoupila společnost Renta. S ní jsem se dohodl o tom, že své koně prodám a výtěžek půjde Rentě, která už po mně nebude vymáhat další finance. Dům známých se tak podařilo zachránit.“

Zdeněk Ž., Hradiště nad Jizerou